Doa Pembukaan
I Marilah berdoa
Ya Allah Putra-Mu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putra-Mu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Sebab, Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa.
U: Amin

Bacaan I – Yes 50:5-9a
“Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku.”

Bacaan II – Yak 2:14-18
“Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.”

Bacaan Injil – Mrk 8:27-35
“Engkau adalah Mesias…! Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan.”

Doa Persembahan
I Marilah berdoa
Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan sebagai ungkapan syukur dan pengenangan atas sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu demi keselamatan kami. Dialah Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
U: Amin

Doa Penutup
I Marilah berdoa
Allah Bapa Yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengorbanan Putra-Mu yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Semoga, dengan mengenangkan kurban salib-Nya ini, kami juga terdorong untuk rela berkorban demi kebaikan hidup bersama dalam masyarakat kami menuju Kerajaan-Mu yang abadi. Sebab, Dialah Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
U: Amin.

%d blogger menyukai ini: