Doa Pembukaan
I Marilah berdoa
Allah Bapa Yang Maha pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami agar benih-benih cinta kasih yang telah Kautanam dalam
hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaraan Kristus
Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus……..
U: Amin

Bacaan I – Kej 2:18-24
“Keduanya akan menjadi satu daging.”

Bacaan II – Ibr 2:9-11
“Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari Yang Satu.”

Bacaan Injl – Mrk 10:2-12 (Singkat)
“Apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia.”

Doa Persembahan
I Marilah berdoa
Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepada-Mu sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih-
Mu kepada kami, Semoga kamipun saling mencintai satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami.
U: Amin

Doa Penutup
I Marilah berdoa
Allah Bapa Yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon semoga cinta kasih yang telah Kautanam dalam diri para suami istri semakin tumbuh dan berkembang sehingga Gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini, sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi.
Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan kami.
U: Amin.

%d blogger menyukai ini: