Doa Pembukaan
I Marilah berdoa
Ya Allah, melalui pengorbanan Putra-Mu di kayu salib,Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman.Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti Putra-Mu sehingga kelak Kauikutsertakan dalam perkumpulan para pilihan-Mu di surga. sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,hidup dan berkuasa,Allah sepanjang segala masa.
U: Amin

Bacaan I – Dan 12:1-3
“Pada waktu itu bangsamu akan terluput.”

Bacaan II – Ibr 10:11-14.18
“Oleh satu kurban saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan.”

Bacaan Injil – Mrk 13:24-32
“Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru dunia.”

Doa Persembahan
I Marilah berdoa
Ya ALlah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus, Putra-Mu agar mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami.
U : Amin.

Doa Penutup
I Marilah berdoa
Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami haturkan kepada-Mu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudus-Mu ini. Semoga pengorbanan Putra-Mu ini menjiwai kami untuk berani berkorban demi kepentingan Gereja dan masyarakat kami serta memperkuat harapan kami akan langit baru dan bumi baru yang Kaujanjikan. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami.
U: Amin.

%d blogger menyukai ini: