Doa Pembukaan
I Marilah berdoa
Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putera-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putera-Mu itu serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejak-Nya sambil memangil salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami
U: Amin

Bacaan I – Yes 50:4-7
“Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu.”

Bacaan II – Flp 2:6-11
“Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia.”

Bacaan Injil – Mrk15:1-39 (Singkat)

Doa Persembahan
I Marilah berdoa
Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. KAmi tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
U: Amin

Doa Penutup
I Marilah berdoa
Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepada-Mu:Semoga sebagaiman berkat kematian Putra-Mu Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani, demikian pula berkat kebangkitan-Nya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
U: Amin

%d blogger menyukai ini: