Doa Pembukaan
I Marilah berdoa
Allah Bapa Yang Maharahim, Engkau telah mengutus Putra-Mu, sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka, kami mohon bukalah hati kami untuk melihat terang Putra-Mu itu sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab, Dialah Tuhan dan Pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U: Amin

Bacaan I – 2Taw 36:14-16, 19-23
“Murka Allah dinyatakan lewat pembuangan, kerahiman-Nya dinyatakan lewat pembebasan.”

Bacaan II – Ef 2:4-10
“Kamu mati karena kesalahan, tetapi diselamatkan berkat kasih karunia.”

Bacaan Injil – Yoh 3:14-21
“Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia untuk menyelamatkan-Nya.”

Doa Persembahan
I Marilah berdoa
Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepada-Mu ini. Kami mohon, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus, Putra-Mu, sehingga menjadi sarana pendamaian bagi kami. Sebab, Dialah Tuhan dan Pengantara kami.
U: Amin

Doa Penutup
I Marilah berdoa
Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga, keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau-janjikan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
U: Amin

%d blogger menyukai ini: