Doa Pembukaan
I Marilah berdoa
Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan diri-Nya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan Pengantara Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U: Amin
Bacaan I – Yer 31:31-34
“Aku akan mengikat perjanjian baru dan takkan lagi mengingat dosa mereka.”
Bacaan II – Ibr 5:7-9
“Kristus telah belajar menjadi taat, dan menjadi pokok keselamatan yang abadi.”
Bacaan Injil – Yoh 12:20-33
“Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah.”
Doa Persembahan
I Marilah berdoa 
Allah Bapa kami Yang Mahakudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbarui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa.
U: Amin
Doa Penutup
I Marilah berdoa
Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepada-Mu. Semoga, pengorbanan Putra-Mu yang kami rayakan ini, mendorong kami untuk berani berkorban demi kesejateraan bersama. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
U: Amin
%d blogger menyukai ini: